Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2007

Η οικονομική επιστήμη κι η οικονομία

Άνθρωπος
Ο απόλυτος εικονογραφημένος οδηγός, Δομή 2006
Κάθε ομάδα ατόμων αντιμετωπίζει στην καθημερινή της ζωή τρία βασικά προβλήματα : ποια αγαθά κι υπηρεσίες θα παραχθούν, πως θα παραχθούν και για ποιόν θα παραχθούν.
Η οικονομική επιστήμη ερευνά πως αποφασίζει η κοινωνία για το τι, πως και για ποιόν θα παράγει αγαθά κι υπηρεσίες.
Τα αγαθά είναι φυσικά εμπορεύματα, όπως ο σίδηρος και οι φράουλες.
Οι υπηρεσίες είναι δραστηριότητες,
όπως το μασάζ και οι θεατρικές παραστάσεις, που καταναλώνονται ή απολαμβάνονται μόνον κατά τη στιγμή που παράγονται.
Υπογραμμίζοντας τον ρόλο της κοινωνίας, ο ορισμός μας τοποθετεί την οικονομική στις κοινωνικές επιστήμες που μελετούν κι ερμηνεύουν την συμπεριφορά των ατόμων. Αντικείμενο της οικονομικής είναι η συμπεριφορά των ατόμων στην παραγωγή, την ανταλλαγή και τη χρήση των αγαθών κι υπηρεσιών. Το κεντρικό οικονομικό πρόβλήμα της κοινωνίας είναι να βρει τρόπους για να συμβιβάσει τις ουσιαστικά απεριόριστες επιθυμίες των ανθρώπων γι' αγαθά κι υπηρεσίες με την σπανιότητα των διαθέσιμων πόρων ( εργασίας, μηχανημάτων και πρώτων υλών ) με τους οποίους παράγονται αυτά τα αγαθά κι οι υπηρεσίες.
Απαντώντας στα ερωτήματα για το τι, πως και για ποιόν θα παραχθούν τα αγαθά κι οι υπηρεσίες, η οικονομική εξηγεί πως κατανέμονται οι περιορισμένοι πόροι μεταξύ ανταγωνιστικών χρήσεων.
Το μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος είναι οι υπηρεσίες
Ποσοστό % του
Εθνικού προϊόντος..... ΗΒ .....ΗΠΑ ....Γαλλία ..... Ιαπωνία
-------------------------------------------------------
Γεωργία ...................2 ........2 .........2 ..............2
Βιομηχανία ..............26 .......28....... 26 .............37
Υπηρεσίες ...............72 .......72....... 72 .............61
-------------------------------------------------------
Πηγή : Παγκόσμια Τράπεζα, World Development Report
Στις ανεπτυγμένες χώρες, η γεωργία αποτελεί το 2%του εθνικού προϊόντος κι η βιομηχανία περίπου το 30%. Το υπόλοιπο αποτελείται από υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις τράπεζες, τις μεταφορές, την ψυχαγωγία, τα μέσα επικοινωνίας, τον τουρισμό και τις δημόσιες υπηρεσίες ( άμυνα, αστυνόμευση, εκπαίδευση, υγεία ).
Οι υπηρεσίες είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο μέρος του προϊόντος και των εξαγωγών. Η επιτυχημένη εξαγωγή τραπεζικών υπηρεσιών, μόδας και ψυχαγωγίας κάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο το δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα υπηρεσιών στον κόσμο.
Πηγή στοιχείων : David Begg, Εισαγωγή στην οικονομική Τόμοι 2, Κριτική 2006 και το βιβλίο που ήδη αναφέρθηκε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: